YMYL là gì?

0 55 13.01.2019

Từ viết tắt của 4 âm tiết đầu chữ cái tiếng Anh: Your Money or Your Life. Tạm dịch là

YMYL là gì?

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Bình luận


Gửi bình luận của bạn