RIP là gì?

0 63 13.01.2019

R.I.P là chữ viết tắt của từ Rest In Peace trong tiếng Anh. Ngoài ra theo tiếng latin R.I.P có nhhĩa là requiescat in pace hay requiescant in pace cũng có thể viết tắt là RIP. Cả hai các viết này đều có nghĩa chung là yên nghỉ, an giấc ngàn thu, xin chia buồn….

RIP là gì?

R.I.P sử dụng trong hoàn cảnh nào?

Do vậy từ RIP được sử dụng như lời nhắn gửi đến người đã mất với ý nghĩa là hãy yên nghỉ hoặc an giấc nghìn thu. Ở Việt Nam thì từ RIP cũng có thể xem như lời chia buồn. Nó được sử dụng thể hiện sự thương tiếc dành cho người đã mất, một nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn

Ngoài ra từ RIP còn có thể hiểu 1 nghĩa khác là nén các file. Bạn sẽ gặp các dạng như Game rip, dvd rip…. Đây là có nghĩa là game, dvd đã được nén lại để giảm dung lượng trước khu gửi cho ai đó hoặc up lên mạng bằng những cách khác nhau.


1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

YMYL là gì?

YMYL là gì?

56 lượt xem
FYI là gì?

FYI là gì?

42 lượt xem

Bình luận


Gửi bình luận của bạn