FYI là gì?

0 41 13.01.2019

Là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "For You Information", giải nghĩa tiếng Việt là Xin cho bạn biết. Đây là từ phổ biến sử dụng trong ngữ cảnh chuyển tiếp thư điện tử và đảm bảo tính khách quan của email gốc

FYI là gì?

Đây là 1 trong những cụm từ viết tắt lịch sự và chấp nhận được khi muốn chuyển tiếp (forward) thư điện tử tới (những) người khác. Trong môi trường công việc, email là 1 công cụ chính thức để giao tiếp và nếu bạn ghi ngắn quá trong email sẽ làm cho người nhận cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng với tình huống chuyển tiếp email (forward), bạn chỉ cần ghi 3 chữ FYI ở đầu thư và giữ nguyên thông tin bên dưới của email nhằm đảm bảo tính khách quan của email gốc mà bạn nhận được.

Khi sử dụng FYI, nghĩa là người chuyển tiếp email đó không muốn đưa ra ý kiến cá nhân của họ tại thời điểm chuyển tiếp email gốc mà họ nhận được.

Nguồn tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/FYI


1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

YMYL là gì?

YMYL là gì?

56 lượt xem

Bình luận


Gửi bình luận của bạn