Chuyển tới nội dung
Các pháp nhân phổ biến trong tiếng Anh

Các pháp nhân phổ biến trong tiếng Anh

05.08.2020
Danh sách các hình thức kinh doanh (pháp nhân) phổ biến trong tiếng Anh, hay còn gọi là loại hình doanh nghiệp, cấu trúc pháp lý của tổ chức

Association

Hiệp hội

Government-owned corporation

Doanh nghiệp nhà nước

Joint-stock partnership

Hợp danh cổ phần

Limited joint-stock partnership

Hợp danh cổ phần trách nhiệm hữu hạn

Limited liability partnership

Hợp danh trách nhiệm hữu hạn

Wiki: Quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn

Nguồn tham khảo:

https://www.thesaigontimes.vn/133460/Cac-hinh-thai-doanh-nghiep-proprietorship-partnership-limited-liability-corporation.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_partnership

Bài viết khác